3. Voorbeelden van piekbelastingen

We kijken mee met Supply Chain professional Cees Louwen. Cees heeft inmiddels meerdere opdrachten uitgevoerd bij verschillende organisaties. Hij deelt voorbeelden die hij heeft meegemaakt.

Brillen (een ander soort piekbelasting)

''Brillen worden voornamelijk in China gemaakt. Rondom het Chinees nieuwjaar (en nu langer door het Coronavirus) gaat alles qua productie een tijd dicht. De capaciteit van de fabriek is na het Chinees nieuwjaar vaak lager, doordat mensen niet meer terugkeren naar de fabrieken. Het is daarom belangrijk op tijd een voorraad op te bouwen en alternatieven te kunnen raadplegen om deze ´dip´op te kunnen vangen.''

Zuivel

''Ik heb hier twee soorten piekbelasting meegemaakt. De eerste was rondom Pasen. Er wordt dan ontzettend veel slagroom gegeten. Dankzij historische data waren we in staat, dit goed te plannen en de piek op te vangen. De tweede was tijdens de eerste warme dagen van het jaar. Er wordt dan op sommige plekken in het land, meer karnemelk gedronken dan normaal. Hier werd er op basis van het weerbericht snel geschakeld in het aantal te produceren liters.''

Pharma ''De vraag naar hooikoortspillen neemt structureel toe aan het begin van het bloeiseizoen. Dit weet je en daar kun je op plannen. Zonnebrand is meer afhankelijk van het weer. Zonnebrand is daarbij erg duur om in te kopen en heeft een houdbaarheidsdatum. Vanuit voorraadbeheer werd hier dan ook meer focus op gelegd.''

Zaden ''Binnen de zadenindustrie heb je het zaai seizoen. Binnen twee weken moet alles in de grond zitten mét behandeling volgens klantwensen. Je kunt hier als planner goed mee omgaan, als je een goede voorbereiding treft.''

Het barbecue alarm

Wanneer de temperaturen omhoog gaan en er kans is op goed barbecueweer, gaat er een 'barbecue alarm' af bij de supermarkten. Dit is een protocol dat dan van kracht gaat, wat ervoor moet zorgen dat er zo snel mogelijk, genoeg barbecueproducten in de winkels liggen.

4. Hoe vang je een piekbelasting op?

Het opvangen en ontdekken van piekbelastingen komt neer op een goede voorbereiding en basis. Een belangrijke basis is een ERP-systeem en MRP-systeem. Alle afdelingen van een organisatie worden hier gekoppeld en een datahistorie wordt opgebouwd. Zo kun je door middel van historische data voorspellingen doen. Dit verkleint de kans dat je voor verrassingen komt te staan. Het lijkt wellicht een open deur. Maar plan regelmatig audits en onderhoudscontroles/beurten in. Zo verklein je de kans op onverwachtse problemen in je productieproces. Je spoort problemen eerder op en je verkleint de kans dat problemen zich überhaupt voordoen, omdat je preventief te werk gaat. Vanuit onze ervaring zien we dat dit lang niet overal op orde is. Tot slot is het werken met een flexibele schil een goede optie. Wordt jouw organisatie op vaste momenten geconfronteerd met piekbelasting? Zorg dat je een flexibele schil aan specialisten hebt en inhuurt om de exploderende vraag op te vangen en geen 'nee' hoeft te verkopen aan je afnemers.