Inhoud whitepaper

1. Piekbelastingen in de food

2. Hoe ontstaan piekbelastingen

3. Voorbeelden van piekbelastingen

4. Hoe vang je een piekbelasting op?

1. Piekbelastingen in de food

De voedingsmiddelenindustrie (en maakindustrie) is een dynamische markt, waarin de vraag erg kan fluctueren. De markt is afhankelijk van bijvoorbeeld het weer, feestdagen, het seizoen en trends in de markt. In deze whitepaper gaan we hier dieper op in. We kijken waarom de vraag in een relatief korte periode ontzettend toeneemt. Soms wel tot zeven keer de normale vraag. De meeste piekbelastingen zijn te voorspellen en daar kan tijdig op ingespeeld worden, maar een groot deel is niet te voorspellen.  Hoe speel je dan in op (on)verwachtse pieken? Daarvoor moeten we eerst kijken naar hoe ze ontstaan.

2. Hoe ontstaan piekbelastingen

Structurele piekbelastingen bij seizoensproducten, als asperges, of rondom vaste feestdagen, zoals kerst, zijn zo gebruikelijk, dat het een stuk makkelijker te plannen valt. Je weet waar je aan toe bent en stelt de bedrijfsvoering daar op in.

Echter, dit is lang niet altijd het geval. Het weer, ziekte van personeel en andere onverwachtse gebeurtenissen zijn niet te voorspellen. Denk bijvoorbeeld aan het recente Coronavirus. Door deze onverwachtse uitbraak zijn mondkapjesproducenten in ongekende piekbelasting terecht gekomen.

En kun je je twee jaar geleden de zomer nog herinneren? Drie hittegolven op rij en op sommige plekken twee maanden geen regen. Hierdoor steeg de vraag naar bepaalde producten naar ongekende hoogte. Andere oorzaken kunnen intern ontstaan. Bijvoorbeeld onverwachts vertrek van personeel of verstoringen in je productieproces. Al met al zijn dit factoren waar je als bedrijf géén of weinig invloed op hebt.

Dubbele vergrijzing

Het aantal ouderen blijft toenemen de komende jaren. Tot 2021 zal de potentiële beroepsbevolking groeien, maar daarna zet de krimp in. Tot 2050 neemt de potentiële beroepsbevolking met een half miljoen mensen af. Dit kan het aantal 'piekbelastingen' verhogen. De veroudering is vooral te merken in de landbouw. Circa 40% van de mensen in deze sector is 45-64 jaar oud.

Bron: HR-kiosk