Change management in een Quality omgeving

Wat is change management?

Change management, ook wel verandermanagement, houdt zich bezig met het systematisch veranderen van organisaties en personen binnen organisaties. Verandering kan verschillende vormen aannemen binnen een organisatie. Zo kan de verandering betrekking hebben op een verbetering van procedures, personeel of veiligheid. Maar bij grotere veranderingen kan het ook draaien om het veranderen van beleid of organisatiestructuur. De voornaamste reden waarom change management wordt toegepast, is voor (1) het verhogen van efficiëntie, (2) het herstructureren en verbeteren van bedrijfsprocessen en (3) het verbeteren van prestaties van de mens in organisaties.

Change management in productieorganisaties

Voor veel QA medewerkers behoort change management tot de dagelijkse werkzaamheden. Denk aan het verkorten van productietijden, verbeteren van de kwaliteit en borgen van de veiligheid. In het volledige proces, van leveranciers tot op de markt, worden afwijkingen nauw vastgelegd. Door de afwijkingen te herkennen, kan hierop snel een verbeterslag worden gemaakt en doorgevoerd. In de praktijk blijkt dat voor change management projecten de menselijke kant aandacht behoeft. De verandering wordt tenslotte uitgevoerd door mensen, dus hoe ga je om met weerstand en hoe zorg je ervoor dat een team op zijn manier mee verandert?

Weerstand bij change management

Zodra er een kans bestaat om processen te verbeteren of efficiënter te werken, wordt er vaak een team en of verantwoordelijke aangewezen die hiermee van start gaat. Dit communiceren we met elkaar via mails, interne platforms en andere media zoals Whatsapp. Niet alleen op ons werk, maar ook privé, krijgen we met veel informatie te maken. Uit onderzoek van Roger Bohn aan de Universiteit van Californië in 2012 bleek dat we toen al gemiddeld 105.000 woorden verwerken per dag. Dat zijn 23 woorden per seconde als we wakker zijn in een periode van 12 uur. Deze informatie komt tot ons via onze telefoon, services zoals Netflix en Videoland, het internet, mail, televisie, radio, kranten, boeken en social media. Met deze cijfers in het achterhoofd is het daarom ook niet gek dat mensen zich soms verzetten tegen informatie en of de verandering die daar mee gepaard gaat. Change management gaat niet enkel over het veranderen van processen of verbeteren van producten, kwaliteit of veiligheid. Een belangrijke factor is weggelegd voor het realiseren van de verandering met mensen. Dit doe je door de juiste mensen samen te laten werken en teams en personen te coachen.