Hoe ga je om met weerstand bij change management

Wanneer je aan de slag gaat met verandering, kom je ongetwijfeld weerstand tegen. Deze weerstand ontstaat doordat men de reden voor verandering niet goed begrijpt, het oneens is met de veranderrichting of simpelweg omdat men bang is dat de verandering van (negatieve) invloed is op hun werk.

Verandering = mensenwerk

Om verandering goed te laten verlopen is het belangrijk om de mensen die de verandering realiseren goed in kaart te brengen. In het video interview beschreef Marcel Oppermann het in beweging zetten van de mensen ook wel als de ‘zachte kant van change management’. Het is lastiger voor een organisatie om zich hierop aan te passen, omdat je te maken hebt met verschillende mensen en persoonlijkheden. In tegenstelling tot de harde eisen, zoals het formuleren van de scope en het inzichtelijk maken van de risico’s en stakeholders, kun je de ‘zachte kant’ niet op een checklist afvinken. Toch zijn er verschillende manieren om deze ‘zachte kant’ inzichtelijk te maken en om deze te managen. In het interview benoemde Marcel ze al kort, namelijk de insight methode en antropologische benadering.

De Insight methode

Om inzichtelijk te maken welke personen binnen een organisatie werkzaam zijn, wordt gebruik gemaakt van de Insight methode. Hierin worden mensen ingedeeld in een raster tussen twee assen. Op de ene as staat mens- versus taakgericht en op de andere as introvert versus extravert. Aan de hand van iemands positie in het raster wordt een kleur toegekend. Er zijn vier hoofdkleuren, namelijk rood, geel, groen en blauw. Een persoon bestaat nooit volledig uit één kleur, maar heeft vaak wel een sterke voorkeur. Aan de hand van de kleuren kun je inschatten hoe mensen reageren op verandering.

Teamkleuren in de praktijk

Stel, jouw team bestaat uit voornamelijk extraverte en actiegerichte personen (rood en geel), dan kun je een wijziging snel doorvoeren. Echter, de kans bestaat dat door de snelheid belangrijke details over het hoofd worden gezien. Om die kans te verkleinen heb je een taakgerichte persoon (blauw) nodig in jouw team. Uit het raster blijkt dat dit vaak introverte personen zijn, het is dus belangrijk dat deze teamleden ook een podium krijgen en niet wordt overschreeuwd door extraverte karakters binnen het team.

Antroposofische benadering

In de antroposofische benadering personen op basis van temperamenten ingedeeld. Er bestaan vier temperamenten, namelijk water, vuur, lucht en aarde. Om een verandering soepel te laten verlopen binnen een team of organisatie is het belangrijk dat alle temperamenten aanwezig zijn.

Waarom dit van belang is schetst Marcel als volgt: “Iemand met het temperament vuur zal enorm bedreven zijn om de verandering door de organisatie heen te loodsen. Iemand met de aarde-kwaliteit houdt zich stil(ler) en zorgt ervoor dat het werk gedaan wordt. Iemand met het temperament water richt zich met name op de juiste communicatie en een persoon met het lucht temperament zorgt voor de creativiteit.” Een afstemming van alle temperamenten binnen een organisatie bevorderen dus een soepele verandering. En geeft het inzicht in de manier waarop je een team aanstuurt.

Praktijkvoorbeeld | Het aanpassen van de grondstofspecificatie