Change management in productie organisaties

In de inleiding gaven we het al aan, change management is op een gestructureerde manier vorm geven aan verandering. Voor productieorganisaties komen verbeteringen voornamelijk voor op het gebied van kwaliteit, veiligheid en efficiëntie. Het doel van de verandering is enerzijds tevreden klanten en anderzijds duurzaam positief rendement. Op deze manier leidt verandering tot bijvoorbeeld verlaagde kosten en een efficiënter werkproces. Om verandering, de change, goed te laten verlopen zijn er volgens Marcel Oppermann, interim QESH manager, een viertal speerpunten.

1. Breng de mensen in kaart die de verandering gaan realiseren 2. Bepaal de scope van het project 3. Breng de risico’s in beeld 4. Overdenk de maatregelen per risico

Change management in de praktijk

In dit interview vertelt Marcel Oppermann, interim QESH manager*, over zijn ervaringen met change management bij productieorganisaties. Met ruim 20 jaar ervaring binnen de Food sector heeft hij op verschillende organisaties meegewerkt en opdrachten volbracht. Als QESH manager vormt Marcel het beleid van een organisatie zodat deze voldoet aan wet- en regelgeving op het vlak van arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu. Zijn uiteindelijke streven? Om systematisch en structureel verbeteringen door te voeren én op respectvolle wijze te implementeren. Zodat na het volbrengen van zijn opdracht de verrichte werkzaamheden beklijven binnen de organisatie. * QESH staat voor Quality, Environment, Safety & Health.

De invloed van change management op Quality & Operations

Binnen productiebedrijven in de Food & Industry is kwaliteit een belangrijk onderdeel. De kwaliteit van producten moet tenslotte goed bewaakt worden. Via continue controles van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten wordt de kwaliteit van producten gemonitord en iedere afwijking vastgelegd. Voor opvallende of terugkerende afwijkingen zet de QA of QC afdeling dan onderzoek in. In het praktijkvoorbeeld gaat Lara Wijnberg, Interim QA professional bij Yor-in, dieper in op de bijdrage van change management bij kwaliteitsmanagement. Hierin beschrijft ze waarom het onderzoeken van afwijkingen en beoordelen van bijbehorende specificaties van belang is om de kwaliteit van een product in stand te houden.

Volgend artikel: Weerstand bij change management