Rijkswaterstaat
en de Supply Chain

Dit artikel zoomt in op het belang van een goede doorstroom op de weg van transport voor de Supply Chain markt. Dimitri Ton, Supply Chain planner, legt ons uit waar het probleem ligt en wat vertragingen voor de Supply Chain betekenen. Met Rijkswaterstaat kijken we naar de werkzaamheden die zij verrichten om de doorstroom te bevorderen en te verbeteren.

De relatie tussen Rijkswaterstaat en de Supply Chain

"Het is dinsdagmorgen 06:15 uur als ik de auto in stap richting het werk. Onderweg merk ik dat het drukker wordt en zie ik veel vrachtwagens stil staan. Op het werk krijg ik een telefoontje dat onze goederen niet op tijd bij een regionaal DC van een bekende supermarkt geleverd zijn door problemen op de weg", aldus Dimitri.

"Problemen op de weg zijn niet nieuw, ze zijn bij velen na veel irritatie al geaccepteerd en worden bij sommigen zelfs te pas en te onpas gebruikt als excuus. Als er verder wordt nagedacht over mogelijke oorzaken van deze problemen, duiken direct, vanuit mijn Supply Chain blik, een aantal hoofdpunten op:


  • hoofdknooppunten zijn na jarenlange miljoeneninvesteringen onvoldoende verlicht van de druk van toenemend wegtransport;
  • toenemende vraag naar Just-in-Time leveringen in de Supply Chain vraagt te grote flexibiliteit van alle actoren;
  • toenemend aanbod van relatief aantrekkelijke, goedkope buitenlandse wegtransportbedrijven heeft een afremmende werking op de modal shift van wegtransport naar bijvoorbeeld binnenvaarttransport.


De problemen zorgen voor een vicieuze cirkel. Een order die buiten afgesproken tijdslot geleverd wordt, kan en wordt steeds vaker geweigerd. Deze dient retour gebracht te worden naar de afzender en opnieuw geleverd te worden, waardoor de druk op de weg alsmaar blijft toenemen.


Zo worden door zowel interne als externe invloeden problemen op de weg gecreëerd en wordt er extra tijd en geld gestoken in het oplossen van kortetermijn problemen. De focus blijft op de dagelijkse problematiek, wat extra congestie op de weg in de hand werkt. De langetermijn problemen en externe invloeden op de problemen op de weg zijn daarom nauwelijks agendapunten."

Eeltje Hoekstra, Programmamanager incidentmanagement bij Rijkswaterstaat

"Rijkswaterstaat zorgt met verkeers- en incidentmanagement dat de Logistiek / Supply Chain zo min mogelijk hinder ondervindt op de wegen. Wij zoeken dan ook constant naar manieren die de doorstroming bevordert en verbetert."

Video: de pro- en reactieve werkzaamheden tegen files

Welke maatregelen treft het incidentmanagement bij Rijkswaterstaat reactief en proactief om vertragingen als gevolg van files / ongelukken te verminderen?

En, wat levert dat de Supply / Logistieke sector tot nu toe op? Bekijk het hier!

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Dimitri Ton, Supply Chain professional bij NRG-Office

"Om de problemen op de weg te tackelen, zullen we gezamenlijk met Rijkswaterstaat, brancheverenigingen, hogescholen, universiteiten en schakels uit elke hoek van de Supply Chain nogmaals de langetermijn problemen op de agenda’s moeten krijgen."

Feiten en weetjes over de snelwegen in Nederland

Dat er dagelijks veel files in het land staan, is niet verwonderlijk. In 2018 werden er namelijk 72,4 miljard voertuigkilometers op de Nederlandse snelwegen gemaakt. Daarbij gebeuren jaarlijks 25.000 ongelukken met personenauto's en 1500 met vrachtwagens. Dit zijn 72 ongelukken per dag! In 2018 hebben we met z'n allen 66.000.000 uur in de file gestaan. Dit is een stijging van 2.2% ten opzichte van 2017.


De afgelopen 20 jaar is het aantal voertuigen op de weg verdubbeld. In 2019 zal auto nummer 10.000.000 op de Nederlandse snelweg rijden. Dagelijks rijden zo'n 167.000 vrachtwagens over de snelweg. Rijkswaterstaat heeft 3100 kilometer aan snelweg, 27 tunnels en 52 beweegbare bruggen in beheer. Om dit te verwerken heeft Rijkswaterstaat 300 weginspecteurs, die dag en nacht klaarstaan om onze rijkswegen in de gaten te houden en de doorstroom zo optimaal mogelijk te houden. De weginspecteurs staan in nauw contact met 1 van de 5 verkeerscentrales in Nederland, die met 3.000 camera's de wegen monitoren. 69% van de files wordt veroorzaakt door een te hoge intensiteit aan verkeer op de weg. 26% wordt veroorzaakt door ongelukken en incidenten en 5% door werk-weersomstandigheden. (Bron: Rijkswaterstaat)


"Om de problemen op de weg te tackelen, zullen we gezamenlijk met Rijkswaterstaat, brancheverenigingen, hogescholen, universiteiten en schakels uit elke hoek van de Supply Chain nogmaals de langetermijn problemen op de agenda’s moeten krijgen. Denk aan pilots voor het belonen van flexibele transporttijden of nachttransporten. Kunnen we bijvoorbeeld het wegtransport voorrang geven in de reguliere spitsuren en het forensverkeer belonen en/of gedwongen verschuiven naar de dal- en nachturen?


De komende jaren staat er dus nog een flinke uitdaging te wachten om het fileprobleem te verminderen en de doorstroom te optimaliseren,'' aldus Dimitri Ton.

Met dank aan

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.


Rijkswaterstaat is er verantwoordelijk voor dat we leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen.


In dit artikel zijn we ingegaan op het punt 'vlot en veilig van A naar B kunnen'. Hiervoor willen we Eeltje Hoekstra, Wim Grevenstuk en Marije Bangma (contactpersoon) bedanken!