Interim-professional wordt onderdeel van flexibele schil

Het interim werk bestaat tegenwoordig niet meer alleen uit professionals die worden ingehuurd om tijdelijk een vacature, zwangerschap of piek op te vangen. Falko Vieth merkt een verbreding van de behoefte bij organisaties en verandering in de arbeidsmarkt. Falko heeft inmiddels ruim 13 jaar ervaring in de arbeidsbemiddeling en de Supply Chain.

Verandering van de supply chain én de arbeidsmarkt

De inhoud van ‘ons vak’ is de afgelopen decennia behoorlijk veranderd. Het tempo – van de veranderingen – ligt hoger, assortimenten worden breder en levenscycli worden korter. Waar de typische rol van planner eerder vaak een eindstation was voor de werknemers met veel ervaring van de werkvloer uit de fabriek, wordt deze rol tegenwoordig vaak vergeven aan high potentials – uit ‘generatie Z’ - die systeem gestuurd managen by exeption. Deze high potentials zien deze rol vaak als startpunt van hun carrière en willen binnen afzienbare tijd doorgroeien naar andere rollen/projecten. Ze kiezen daarin niet per sé voor een baan, maar voor een opdracht bij een bepaald type organisatie. Daarmee is er een hoog verloop én risico op kennislekkage en continuïteit van afdelingen.


Bedrijven moeten zich daarom meer bezig moeten gaan houden met het bieden (en vermarkten) van interessante opdrachten en talentmanagement, iets waar interim dienstverlening richting hun talenten al helemaal op ingesteld is. Maar naast het bieden van deze continuïteit en het gebruiken van een frisse blik, worden bureaus inmiddels ook voor andere doeleinden ingezet.


Doeleinden van inzet interim-bureaus

Zo gebruiken opdrachtgevers flexwerkers als instroomkanaal voor het vervullen van vaste functies. In alle eerlijkheid zijn wij hier nog niet op ingericht, maar bewegen we wel mee met deze vraag vanuit de markt. In overleg met de opdrachtgever bepalen we voorwaarden wanneer en hoe een professional een eventuele transfer maakt. Ook het voeren van een strakke fte-bezetting en het werken met een – jaarlijks terugkerende – flexibele schil bij seizoen pieken komt steeds vaker voor. Omdat deze patronen bekend zijn, valt ver vooruit te voorspellen wat de behoeften zijn en kiest de opdrachtgever een professional die perfect aansluiten bij de inhoud van de opdracht die vervuld moet worden. Het tijdelijk insourcen van specifieke kennis is een derde belangrijke reden om interim in te huren.


Neem hierbij als voorbeeld het onderwerp S&OP als onderdeel van de taken en verantwoordelijkheden van een demand planner. Het meewerken in de operationele rol én het vorm vormgeven en inrichten van deze cyclus, is een typisch vraagstuk passend bij de huidige markt. Op die manier dragen interimmers bij aan het behalen van de strategische doelen van de opdrachtgevers.


Zijn deze ontwikkelingen tijdelijk?

Wij denken van niet. De vergrijzing neemt verder toe, komende generaties stellen andere eisen aan werk en de inhoud van de ‘job do be done’ zal ook de komende jaren continue blijven veranderen (oa door automatisering en robotisering). Zelfs de wetgeving beweegt hierin mee met de voorstellen in de Wet ‘arbeidsmarkt in balans’, die momenteel bij de tweede kamer ligt.