4


Belangrijke 'benodigdheden' bij een implementatie

Ga niet altijd voor een 8 of hoger In de Supply Chain komen vaak genoeg momenten voor dat je een 'niet perfecte' keuze moet maken. Zo ook bij een ERP-implementatie. Het is belangrijk om concessies te doen en het niet altijd perfect te willen doen. Anders gaat een implementatie veel te veel tijd kosten en ontstaat er een te complex proces, die in de toekomst kan leiden tot problemen

Volgens Jeroen zijn 'vijfjes' onacceptabel, maar altijd voor een 8 of hoger gaan is volgens hem 'de grootste fout die je kunt maken. Soms moet je gewoon voor een 6 kunnen gaan, want de snelheid moet er ook in blijven.'' Het is een kwestie van bepalen waar je echt in wil onderscheiden.

Zijn vaardigheden belangijker dan kennis? Vaardigheden (of competenties) zijn (aangeleerde) eigenschappen die tot uiting komen bij succesvol gedrag. Vaardigheden zeggen erg veel over een profiel van iemand. Zijn ze dan belangrijker dan kennis? Dat is de afweging die je zelf maakt.

Kennis doe je onder andere op tijdens je studie. Volgens Jeroen is dat de basis die je moet hebben, maar zijn vaardigheden belangrijker. ''Een half jaar geleden wisten we dat we een implementatie tegemoet gingen. We hebben toen bewust gezocht naar professionals met vaardigheden (zoals flexibiliteit, open voor verandering en communicatief vaardig) die daarbij belangrijk zijn en minder naar kennis.''

Houd stakeholders aangelijnd Eerder is al benoemd dat het belangrijk is medewerkers mee te nemen in de verandering en goed met ze te blijven communiceren. Iedereen waarvoor de ERP-implementatie impact heeft, moet aangelijnd blijven. De kans dat je iedereen tegemoetkomt en tevreden kunt stellen, is klein. Al kun je er wel alles aan doen, door transparant te zijn.

Jeroen geeft aan dat het belangrijk is niet op een eilandje te werken aan een perfecte oplossing. ''Het werken op een eilandje of éen stakeholder vergeten iets te vragen, is een mijn ogen een grote fout. En nogmaals; ze moeten van keuzes afweten en betrokken zijn in de besluitvorming. Dat wil overigens niet zeggen dat iedereen dan altijd keuzes leuk vindt en begrijpt.

Voor veel mensen die in Supply Chain werken is goed samenwerken en het voorkomen van eilandjes een open deur. Ondanks dat het logisch is, is het ook de uitdaging waar je dagdagelijks in de operatie en in ieder project voor staat.''