Uitdagingen in

Food Supply Chain


De exponentieel groeiende wereldbevolking en welvaart uiten zich in een groeiende vraag naar voedsel. Voor Food Business ligt hier een uitdaging. De ontwikkelingen van productievolumes en -innovaties gaan snel en prijzen staan continu onder druk. De noodzaak om op een duurzame wijze te produceren, blijft onverminderd.

Stroomlijnen van de data

Veel antwoorden liggen verborgen in onze data. Van efficiëntere werkwijzen tot innovatiemogelijkheden en de realisatie van lage kostprijzen. Maar hoe haal je deze informatie uit je (huidige) data? De data wordt tenslotte op diverse plekken verzameld. Zo vergaart iedere actor binnen de keten zijn eigen informatie in hun eigen IT-systeem. De afzonderlijke IT-systemen zijn vaak voorzien van complexe EDI verbindingen (Electronic Data Interchange) en soms zelfs nog papieren archieven.

Grondstoffen, producten en data traceren

Binnen de keten krijg je te maken met verschillende leveranciers. Van boer tot tussenhandelaar en van fabrikant tot vervoerder. Iedere leverancier verzamelt zijn of haar eigen data en slaat deze op in (veelal complexe) systemen. De herkomst traceren van deze datasets wordt hierdoor een flinke klus. En als je hierin slaagt, hoe volledig is dan jouw getraceerde dataset? Hoe snel is de herkomst van het product inzichtelijk? En, belangrijker nog: zijn we dan nog op tijd om te reageren?

Eerlijke producten

Om een eerlijk product te leveren, kun je niet altijd blind vertrouwen op derden. Het inzichtelijk maken van de eerste stappen en leveringen, spelen daarin een sleutelrol. Het zogenoemde inzicht tot aan de ‘first mile’. Binnen de Supply Chain spelen onderwerpen als werkomstandigheden, eerlijke betalingscondities en negatieve ecologische impact van productie daarbij een rol. Want hoe meet je deze onderwerpen? En hoe ben je er zeker van dat ze worden nageleefd? Met het inzichtelijk maken van deze allereerste data, start je aan een transparantie door de gehele Supply Chain.