Wat is Blockchain?


Steeds meer bedrijven verkennen de mogelijkheden van de blockchain technologie. Hierin onderzoeken zij manieren om data en transacties veilig en efficiënt op te slaan. Zo ook binnen de Food Supply Chain. Voordat we ingaan op de kansen voor de blockchain binnen deze sector, gaan we in op het wat en waarom. Want wat is blockchain? En welke kansen biedt het ons?

Een gezamelijke boekhouding

De blockchain technologie kun je zien als een gezamenlijke boekhouding, waarbij al het ruilverkeer wordt bijgehouden. Automatisch registreert de blockchain ‘boekhouding’ alle transacties en data tussen de betrokken partijen. Deze boekhouding houdt op die manier alle overdrachten van waarde bij. De overdracht van waarde bestaat uit bijvoorbeeld het delen van data of betalingen. Voordat een waardeoverdracht plaatsvindt, dient iedere partij akkoord van ontvangst te geven.

Geen gesjoemel

Binnen de blockchain programmeer je processen voorafgaand aan een waardeoverdracht. Zo stel je bijvoorbeeld in dat een betaling pas wordt voldaan, wanneer bepaalde verplichtingen zijn vervuld en de andere partijen dit hebben gecontroleerd. Op die manier stel je betalingen uit totdat iedere partij aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan. De blockchain technologie registreert (automatisch) alle data van de betrokken partijen. Zo kan een partij niet zelf de cijfers veranderen. Daardoor blijft de gezamenlijke boekhouding overal exact hetzelfde. De automatische registratie en controle, maakt sjoemelen met data onmogelijk.

Veiligheid voor alles

De Blockchain technologie registreert wie eigenaar is van wat. Wanneer er een overdracht van bijvoorbeeld een betaling plaatsvindt, dan slaat de technologie dit automatisch op. De verandering in de blockchain wordt niet op één, maar op verschillende computers opgeslagen. Daardoor is het systeem niet te hacken, want alle computers (of data servers) registreren de aanpassing.

Proces- en kostenefficiënt

Binnen de blockchain technologie staat de overdracht van waarde centraal. Op dit moment hebben we voor die overdracht een derde partij nodig, die zegt: ‘dit is een geldige waardeoverdracht’. Bijvoorbeeld wanneer we een huis kopen: dan vindt de waardeoverdracht plaats via de notaris. Bij een betaling organiseert de bank de overdracht en bij de aanvraag van een (nieuw) paspoort voert de gemeente dit uit. In de huidige maatschappij hebben we met elkaar afgesproken dat we deze partijen (notaris, accountant, overheid, etc.) daarin vertrouwen. Blockchain vervangt deze partijen. De technologie verwijdert als het ware een schakel uit de keten. Hierdoor verlopen processen sneller en besparen we kosten voor de bevestiging en controle van een waardeoverdracht.

Blockchain, het antwoord op alles?

De utopie van een blockchain voor organisaties is verleidelijk. Het kan de technische oplossing zijn om data en transacties efficiënt en veilig uit te wisselen. Toch blijft het belangrijk, om vooraf te bedenken of de blockchain technologie wel de beste oplossing biedt. Het implementeren van de technologie vergt een flinke investering. Binnen organisaties als Refresco, LDC en Albert Heijn wordt de technologie gezien als een middel om een doel te bereiken. Het gebruik van de blockchain technologie is hier geen doel op zich.