De implementatie


Het bouwen van een complete blockchain binnen Food Supply Chain is niet gemakkelijk. Verrassend genoeg is juist de implementatie van de blockchain technologie een relatief eenvoudig onderdeel binnen het project. Uitdagingen komen vooral voor in de zaken waar de Supply Chain vandaag de dag tegenaan loopt.

In kaart brengen van de Supply Chain

Welke partners zijn er betrokken binnen de Supply Chain? Denk na over welke activiteiten zij verrichten en hoe dit bijdraagt aan het eindproduct. Neem de volledige product flow mee in dit proces en maak de risico’s inzichtelijk.

Partners laten samenwerken

Nadat alle partners in beeld zijn gebracht, weet je wie er moeten samenwerken. Vaak kennen de verschillende partners elkaar niet. En zijn ze zich er niet bewust van, dat ze onderdeel zijn van dezelfde keten. Voor een goede synchronisatie van alle gegevens, dienen de partijen overeen te komen welke data wordt gedeeld en welke KPI’s er worden gesteld.

Delen van data

Tussen alle partijen dient er een besluit te komen over welke data ze delen en welke data openbaar of privé blijft. In overeenstemming tussen alle partijen kunnen zij ervoor kiezen om sommige data tussen bijvoorbeeld twee spelers te houden.

Belangen inzichtelijk maken

Tot slot is het cruciaal om de ‘what is in it for me?’ voor iedere Supply Chain partner te beantwoorden. Voor iedere partner moet er genoeg waarde zijn om deel te (blijven) nemen en transparant te zijn. De vraag die je jezelf moet stellen, is: "Waarom wil een partner meewerken aan deze blockchain implementatie?" Het beantwoorden van deze zaken vormt het grootste deel van het project. De blockchain technologie helpt vervolgens om de partners en hun systemen te verbinden. Dit kan alleen door de afgesproken data dag in dag uit te delen.