Update kwartaalcijfers

Zoals we inmiddels allemaal meegekregen hebben, zijn we in een turbulent jaar terechtgekomen dat zich moeilijk laat voorspellen. Waar we eerder vanuit verschillende disciplines prognoses maakten op basis van capaciteit en de daaraan gekoppelde verwachte in- en output, kunnen we in deze nieuwe marktomstandigheden niet terugvallen op het verleden om prognoses bij te stellen.

Onze focus om vraag (opdrachtgevers) en aanbod (Officers/ W&S kandidaten) op elkaar af te stemmen, wierp zijn vruchten af. De focus op expertise zorgt voor versnelling in ontwikkeling en professionalisering op alle vakgebieden binnen LinkedLabels. We hebben door deze focus en betere afstemming de effectiviteit en output van de hele organisatie weten te verhogen.

Dit is ook terug te zien in het resultaat van Q1. Maart is zelfs een recordmaand met een LinkedLabels brede omzet van 1 miljoen euro. Het behalen van dit record komt wel door minder leuke redenen: het afgelasten van de wintersport en het moeten cancelen van zo’n beetje al het verlof, zorgden voor een record aan gewerkte uren door de Officers in maart.

Effect over 3 maanden

We gaven het in de Corona updates al aan: in onze markt, wordt de tijd en energie die wij steken in het vinden van kandidaten en mooie opdrachten vaak 2 - 3 maanden later zichtbaar in het resultaat. De marktomstandigheden zijn onzeker en daar hebben we geen invloed op. Waar we wel invloed op hebben, is hoe we hier als club mee omgaan.

We signaleren na de lockdown een forse terugloop in aanvragen. Over de hele groep ontvingen we eerder gemiddeld 35 interim en 28 W&S aanvragen per maand. In april viel dit terug naar 12 interim en 20 W&S aanvragen. Een terugval van respectievelijk 65% voor interim en 30% voor W&S.

Daarom moeten we zorgen dat we, met zijn allen, creatief en ondernemend blijven. Met wat we nu extra of anders doen, voorkomen we dat de terugval in aanvragen negatief effect heeft op het resultaat in Q3. Het doel is om de komende periode de continuïteit te borgen en te zorgen dat we stabiel blijven.

Vervolgopdrachten interim

Wat we belangrijk vinden en wat ons vaak lukt, is om passende opdrachten voor Officers binnen te halen. Door de terugval in aanvragen hebben we nu helaas weinig te kiezen. Tot nu toe maakten we veel gebruik van tijdelijke projectmedewerkers. Nu zullen we bij alle nieuwe aanvragen eerst kijken naar de beschikbaarheid van onze Officers, ook als de vraag iets minder passend is. De urgentie om met zijn allen aan de bak te gaan is hoog. Dit wordt veroorzaakt door de forse terugloop in aanvragen in combinatie met de onzekerheid over hoe de markt zich gaat ontwikkelen.

Kortom, volle focus op het realiseren van vervolgopdrachten of verlengingen om zo bankzit te beperken. Dit vraagt om een aanpassing van ons allemaal, maar vooral van die Officers die we vragen zich voor nu te schikken in rollen die op het eerste oog niet direct passend zijn.

Wat kun jij doen?

Denk mee hoe we opdrachten kunnen verlengen en hoe we nieuwe opdrachten en of projecten kunnen vinden bij de huidige opdrachtgevers. Tip de Business managers als je een kans ziet en of als je een ingang hebt bij een mogelijke opdrachtgever. Wees vooral zelf en mét elkaar creatief. We hebben ieders hulp bij nodig. Met onze inzet en flexibiliteit helpen we onze mooie club door deze periode heen.