Nieuwe website NRG-Office


De nieuwe website helpt ons het sales-, recruitment- en marketingproces beter in te richten. Via het CRM-systeem kunnen we onze data beter inzien. Hieruit filteren we trends en kunnen we klanten en kandidaten proactief benaderen met de juiste informatie. Met de te verwerven inzichten kunnen we processen optimaliseren en nieuwe én bestaande klanten beter bedienen.

Wat is er nieuw?


De website is voorzien van een frisse lay-out. Het nieuwe CRM-systeem van de website maakt het mogelijk om marketingprocessen beter in te richten. Daarmee ondersteunen we Recruitment en Business management. Zo zien we bijvoorbeeld gemakkelijker wie in het bakje ‘kandidaat’ en wie in het bakje ‘klant’ valt. Via deze weg zien we welke pagina’s ze bezoeken en waarin zij geïnteresseerd zijn. De inzichten die we verwerven uit de data, passen we toe in het binnenhalen van nieuwe kandidaten en klanten. Efficiëntie en kwaliteit staan hierin voorop.

De volgende stap voor...


Marketing & Communicatie

Meer inzicht in trends en het gedrag van onze doelgroepen leidt tot inzicht in het proces. Door de data te analyseren kunnen we sneller inspelen op trends en processen optimaliseren.

Business management

De website fungeert als lead generator. We zorgen ervoor dat de juiste opdrachtgevers ons weten te vinden. Via de websitedata wordt hun gedrag inzichtelijk. Hierop spelen we in, door hen relevante informatie op te sturen.

Recruitment

Via de website trekken we nieuwe kandidaten aan. We positioneren NRG-Office nog meer als dé werkgever voor Supply Chain professionals. Daarnaast focussen we op een soepele doorstroom en voor Werving & Selectie kandidaten.

Waarom nu?


Het project startte in november en halverwege februari waren we al over de helft. Dat betekende dat we de betaling voor het project moesten voldoen. Bij het uitbreken van de crisis is het websiteproject op pauze gezet. Als we dit eerder hadden geweten, hadden we het project (en de betaling) uitgesteld. Desalniettemin zijn we trots op het resultaat. De website helpt ons een volgende stap te zetten naar betere doelgroepinzichten en sneller in te spelen op trends.